Türk Vatandaşlığın istisnai olarak kazanımında asgari şartlar ve yapılan son değişiklikler;

19.09.2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliğine göre, Türk Vatandaşlığının istisnai olarak kazanıma kolaylıklar getirilmiştir.

Türk Vatandaşlığı Başvurusu normal şartlarda Türkiye’ye gelerek vize veya vize muafiyet süresinde daha uzun kalmak isteyen yabancıların, ikamet izni veya çalışma izni alması gerekmekte olup, Türk vatandaşlığı talebinde bulunacak yabancıların ise 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı kanunu ile belirlenen sürelerde Türkiye’de kalması ve bakanlık tarafından belirlenen asgari şartları sağlaması gereklidir.

12.12.2016 tarih ve 9601 sayılı karar ile, Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılma şartlarına bazı maddeler eklenmiştir.  Bu kapsamda belirli tutar ve şartlar altında sabit sermaye yatırımı yapanlar, taşınmaz satın alanlar, istihdam oluşturanlar, Türk bankalarında mevduat tutanlar, Devlet borçlanma araçlarını satın alan yabancılar istisnai olarak Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunabileceği belirtilmiştir.

İlgili karar tarihi sonrasında birçok Türk vatandaşlığı başvurusu işleme alınmış ve sonuçlandırılmıştır, fakat başvuru için gerekli asgari tutar veya miktarı yüksek bulan yabancılar ise işlem gerçekleştirememiştir.

Bu kapsamda talepler dikkate alınarak değerlendirilmiş ve Türk vatandaşlığı kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair karar 19.09.2018 tarih ve 106 sayılı karar ile resmi gazetede yayınlanmıştır.

Karar ile yatırım tutarlarında ve bazı şartlarda aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır;

En az 2.000.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirilme şartı, 500.000 Amerikan Dolarına indirilmiştir. (ilgili yatırımın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilmesi gerekmektedir.)

En az 1.000.000 Amerikan doları tutarında taşınmaz tutarı 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz/Türk Lirası’na düşürülmüştür. (Taşınmazın tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilmelidir.)

En az 100 kişilik istihdam oluşturma şartı 50 kişiye düşürülmüştür. (Oluşturulan istihdamın gerçekleştirildiği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilmelidir.)

En az 3.000.000 Amerikan Doları tutarı mevduatı Türkiye’de faaliyet gösteren bankalarda tutma şartı 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz/Türk Lirası’na düşürülmüştür. ( Mevduatı 3 (üç) yıl ilgili banka tutmak ve bu durumun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilmesi gerekmektedir.

En az 3.000.000 Amerikan Doları tutarında Devlet borçlanma araçlarını satın alma tutarı 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz/Türk Lirası’na düşürülmüştür. ( 3 (üç) yıl boyunca satış yapmadan tutma işleminin Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilmesi gerekmektedir.)

Yukarıdaki maddelere ek olarak en az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az 3 (üç) yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen yabancıların, Türk Vatandaşlığı başvurusunda istisnai olarak bulunabileceği belirlenmiştir.

Başvuruları gerçekleştirmeden önce araştırmaların eksiksiz yapılması ve başvuru sonrasında işlemlerin takip edilmesi, yatırımların bilinçli olarak yapılmasını sağlayacaktır.

 

YABANCI OTURMA İZNİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Kısa Dönem İkamet İzni için gerekli belgeler
 • Noter onaylı kira sözleşmesi veya misafir olarak bir yerde kalınacaksa ev sahibinin noter onaylı taahhütnamesi
 • Kalınacak her ay için 500 dolar lık banka hesabı
 • Kendi ülkesinden alınmış doğum belgesi
 • Türkiye den alınmış sabıka kağıdı
 • Misafir olarak kalınacaksa taahhütname veren kişinin maaş bordrosu
 • Özel sağlık sigortası
 • Otelde kalacaklar için kalınacak süre boyunca alınmış provizyon belgesi
 • Yabancının yanında çocuğu bulunması durumunda babadan alınmış izin belgesi (bu belge apostil onaylı olması gerekmektedir.
 • Pasaport fotokopisi (latin harfleri bulunmaması durumunda Türkçe tercüme ve noter onayı gereklidir.
 • 4 adet fotoğraf
 • Turizm bölgelerimiz dışında kalan (İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla ve kıyı şeridi illerimizin haricinde ikamet edecek yabancılar) bir veya iki senelik ikamet izni alamayabilirler)
 1. Aile İkamet İzni için gerekli belgeler

2.1. Türk vatandaşlarıyla evli olanlar için

İlk başvuru

Başvuru sahibi tarafından;

 • İkamet izni başvuru formu
 • Pasaport yada seyahat belgesinin orjinali ve fotokopisi
 • 4 fotoğraf
 • Evliliğe ilişkin belge

Kefil tarafından (Başvuru sürecinde bulunmalı)

 • Kimlik kartının orjinali ve fotokopisi
 • Yaşamını sürdürmek için yeterlilik ve sürdürebilirliğe ilişkin belge

3.Öğrenci İkamet İzni için gerekli belgeler

3.1.İlk-Orta Eğitim

3.1.1.İlk başvuru

> İkamet izni başvuru formu

> Pasaport yada seyahat belgesinin orjinali ve fotokopisi

> Türkiye Cumhuriyeti’nin dış temsilcilerinden alınmış ilgili vize.

> 4 fotoğraf

> Yeterlilik hakkında tebligat

4.Daimi İkamet İzni için gerekli belgeler

4.1. Son 8 yıl içinde Türkiye’de sürekli bulunan yabancılar için İkamet izni

4.1.1. İlk başvuru

> İkamet izni başvuru formu

> Pasaport yada seyahat belgesinin orjinali ve fotokopisi

> Eski ikamet izni belgesinin teslimi

> 2 Fotoğraf

> Son 3 yıl içinde devletten hiçbir sosyal yardım alınmadığına dair belge.

Yaşamını sürdürmek için yeterlilik ve sürdürebilirliğe ilişkin belge

http://www.goc.gov.tr/icerik6/ikamet-izni-basvurulari-icin-gerekli-belgeler_350_361_3603_icerik

Gerekli belgeler ikamet iznine veya kalmak istediğiniz nedene göre değişebilmektedir. İdare her zaman ek bilgi veya ikamet izni talebinizle alakalı belge isteyebilmektedir. Talep ettiğiniz ikamet izni periyodundan 60 gün daha uzun süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgeye sahip olmanız gerekmektedir.

Randevu tarihinizde sizinle birlikte yasal temsilcinizin gelmesi halinde, bu kişinin yasal temsilci olduğunu kanıtlayıcı belgeleri göndermesi gereklidir.

Başvuru ve kart ücretini ödeme ofislerine, mal müdürlüklerine veya Ekonomi Bakanlığı’nca onaylı bankalara ödeyebilirsiniz. Lütfen başvuru ve kart ücretini ayrı ayrı ödeyiniz ve her ikisi için de dekont isteyiniz.

–           Fotoğraf beyaz arkaplan kullanılarak, biyometrik olarak son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır. (yabancının yüzünü ön cepheden kolayca tanınmasını sağlayacak şekilde)

–           Pasaportun Latin harfleri kullanılarak yazılmadığı durumlarda, yeminli tercümanlar veya resmi otoriteler tarafından onaylanmış çeviri de başvuruya eklenmelidir.

–           İdare, ikamet izni başvuru sürecinde yabancının doğum sertifikasını talep edebilir.

–           Talep edilen ikamet izni periyodu boyunca, eğer yiyecek, konaklama veya sağlık harcamalarınız kamu idareleri tarafından karşılanıyorsa, ilgili belgeyi idareye bildirmeniz gerekmektedir.

–           18 yaşının altında olunması ile ilişkin durumlarda, kişinin uzakta yaşayan anne babası veya yasal temsilcileri tarafından muvafakatname ve gerçek ve tüzel kişiler tarafından taahhütname verilmesi ve idareye gönderilmesi gerekmektedir.

İkamet izni başvuruları için gereken belgeler hakkında aşağıdaki dökümanı kullanabilirsiniz: http://www.goc.gov.tr/icerik6/ikamet-izni-basvurulari-icin-gerekli-belgeler_350_361_3603_icerik

EKSİK EVRAK SÜRECİ     

Başvuru sürecinde talep edilen tamamlayıcı bilgi ve belgeleri vermeniz ve gerekenler evrakları 30 gün içinde göndermeniz gerekmektedir.

Belgeler verilen sürede tamamlanmadığı takdirde, başvurunuz silinebilir ve vize hakkında genel hükümler ve ikamet izni ihlalleri söz konusu olabilmektedir.

RESMİ ÇAĞRILARA CEVAP VERME ZORUNLULUĞU

6458 sayılı kanunun 97. Maddesine göre, Göç İdaresi Genel Direktörlüğü veya İl Göç İdareleri aşağıdaki durumlar için bulunmanızı talep edebilmektedir :

-Türkiye’ye girme ve kalma hakkında gereken soruşturmalarında

-Ülkeden ihraç kararı alınmasının mümkün olduğu durumlarda

– İlgili kanunun uygulanması hakkında bilgilendirme gereken durumlarda.

Resmi çağrılara cevap vermemeniz durumunda ya da cevaplanmama hakkında ciddi kuşkular varsa, emniyet güçleri tarafından çağrılmaksızın alınabilirsiniz.

İLETİŞİM

Onay ve bilgi için, geçerli bir telefon numarası ve kullandığınız bir e-posta adresi vermeniz gerekmektedir. Bilgilendirmeler verdiğiniz telefon ve e-post adresine yapılmaktadır.

Lütfen e-posta kutunuzu ikamet izni belgeleriniz ulaşana kadar kontrol ediniz (belgeler Junk E-mail kutusuna düşebilir). Lütfen @goc.gov.tr uzantılı mail dışında bir uzantıdan gelen mailleri dikkate almayınız.

İl Göç İdarelerinin adresleri için : http://www.goc.gov.tr/icerik3/il-mudurlukleri-adresleri_362_371_5769

ÖNCEKİ RANDEVULAR

18 Mayıs 2015 tarihinden önce Yabancılar Şubesi tarafından verilen randevuların sistem üzerinden yenilenmesi gerekmektedir.

Önceki randevuların tarihi ve numarasının sisteme kayıt edilmesi gerekmektedir.

Mümkünse önceki randevu belgesinin başvuru gününde gönderilmesi gerekmektedir.

YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

(!) İşleme alınmayan başvurular için, genel hükümlerle vize veya ikamet izni ihlallerine başvurulabilir.

(!) Yalnızca vermiş olduğunuz bilgilerin doğruluğundan sorumlusunuz.

(!) Yanlış beyanat vermeniz durumunda, hakkınızda yasal işlem yapılabilir, ikamet izni başvurunun reddedilebilir, eğer hali hazırda ikamet izni verilmişse, 5237 sayılı ve 26/9/2004 tarihli Türk Ceza Kanunu’nun 206 numaralı maddesine göre iptal edilebilir. (2017)

 

 

Bakanlık Çalışma izni başvuru dosyalarını aşağıdaki kriterleri dikkate alarak kapsamlı inceleme yapar.

 • İş piyasasındaki durum, Çalışma hayatındaki gelişmeler,
 • İstihdama ilişkin sektörel, coğrafi ve ekonomik konjonktür,
 • Yabancının yerini doldurabilecek aynı niteliğe sahip Türk personelin bulunmaması,
 • Yabancı personelin mensup olduğu ülke,
 • Yabancı personelin uzmanlık alanı, nitelik ve yetkinlikleri, Yabancının eğitim durumu,
 • İşin özel niteliğini gösterir bilgiler,
 • Çalışacağı işyerinin ulusal ekonomiye katkısı vb konularda,
  Yabancı personel çalıştırılmasına ihtiyaç duyulması halinde çalışma izni onaylanır.
 

Türkiye’de yabancı çalıştırmak isteyen işverenler, Çalışma Bakanlığı’ndan Çalışma izni almakla yükümlüdürler.

Yabancı personel Çalışma İzni alınmadan yapılan çalışmalar kaçak çalışma kabul edilir. Denetimlerde tespit edilmesi halinde işverene ve yabancıya idari para cezaları uygulanır. Ayrıca yabancı sınır dışı edilebilir.

ÇALIŞMA İZNİ ALINABİLMESİ İÇİN;

Yabancının mesleği, Resmi kurumlarda kayıtlı önceki bilgileri, İşverenin sağlaması gereken yasal şartlarının yeterli olması gereklidir.

TÜRKİYE’DE BİR İŞVERENİN YABANCI PERSONEL ÇALIŞTIRABİLMESİ İÇİN;

İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.

Devlet ihalesi ile alınan işlerde çalışacak yabancılar hariç olmak üzere şirketler, çalıştıracağı her bir yabancı için en az 5 Türk vatandaşının çalışıyor olması yasal zorunluluktur.

YABANCILARA VERİLECEK ÜCRET ALT SINIRI:

İşverenlerin çalıştıracakları yabancıların mesleklerine ve çalıştıracakları işlere göre ödemesi gereken ücret alt sınırı Bakanlık’ça belirlenmiştir.

İşverenin ödemesi gereken brüt ücretler;

 1. Üst düzey yöneticiler, pilotlarve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için; asgari ücretin 6,5 katıdır.
 2. Mühendis ve mimarlar ile Birim veya şube müdürleriiçin asgari ücretin 4 katıdır.
 3. Öğretmenler ile psikolog, fizyoterapist, masör, masöz, müzisyen, sahne sanatçısı, akrobatve benzeri unvanlarda çalışacak yabancılar ile Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar için asgari ücretin 3 katıdır.
 4. Ev hizmetlerinde, Satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi görevlerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1 katı olması gerekmektedir.


ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yabancı Personel Çalışma İzni

Çalışma izni sadece başvuru yapmaktan ibaret değildir.

– Yabancının ve işverenin yasal şartlarının yeterli olması yanında yükümlülükleri yerine getirmesini de gerektirir.

AŞAĞIDAKİ KONULAR, BAŞVURU YAPILIP YAPILMAMASI KONUSUNDA FİRMANIZI YÖNLENDİRİCİ BİLGİLER İÇERİR.

– Türkiye Konsolosluktan Çalışma vizesi başvurusu:
Türkiye’de çalışma izni almak isteyen yabancılar, uyruğundan bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Konsolosluğu veya Temsilciliğine, gerekli bilgi ve belgeleri sunarak, talep edilen harç veya vize ücretlerini ödeyerek çalışma vizesi başvurusu yaparlar.
Yabancı Personel Çalışma İzni başvurusu, Konsolosluktan alınan başvuru referans numarası kullanılarak yapılır.
Doğrudan Bakanlığa başvuru:
07.01.2014 tarihinden önce en az 6 aylık süreli olarak ikamet izni alınmış, ikamet izni randevusu alınmış olanlarla, Türkiye’de ikamet izinli olarak daimi ikamet edenler, ailesi yanında kalan çocuklar vb. ikamet izinleri olan yabancılar doğrudan Bakanlığa başvuru yapabilirler. Bu bilgilerin uygulama değişikliği hakkında başvuru öncesi son durum bilgisi almak için (312) 5505050 / Dahili: 239 veya (212) 5730101 / Dahili: 239 aramadan karar vermeyiniz.
Fayyad Danışmanlık, Yasa ve uygulamalardaki değişikleri güncel takip eder. Hassas inceleme yaparak, işveren ve yabancı için doğru olan kararın verilmesi ve riske girmelerin baştan önler.

– Çalışma izni verilmesini doğrudan etkileyen konular:
1- Çalışacak yabancı Türkiye’de mi?
2- Türkiye’de ise, pasaport süresi en az 14 aydan fazla mı?
3- Türkiye’de vizeli veya vize muafiyetli kalış süresi içinde mi? Süresini geçirmiş kaçak duruma düşmüş mü?
4- Yabancı Türkiye’de farklı bir işverenin yanında çalışma izinli olarak çalışıyor mu? Çalışıyorsa çalışma iznin bitmesine ne kadar gün kaldı?
5- İşverenin sermayesi, çalışan Türk vatandaşı sayısı, yabancının yapacağı görev,
6- İşverenin yabancıya vermek istediği ücretin yasal şartlara uygunluğu,
7- İşverenin ihracat yapıp yapmadığı vb. Soruların cevaplarına ihtiyaç vardır.

Ayrıca;
Yabancı çalışma izni onaylandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde sigortalı yapılarak işe başlatılmalıdır. Aksi halde çalışma izni geçersiz olur.
Yabancıya yasal olarak uygulanacak ücret Türkiye’deki asgari ücretin katları şeklinde uygulanır. Asgari ücretin 1,5 katı, 3 katı, 4 katı, 6,5 katı şeklinde uygulanır.
Yabancı personel ücretleri yasada belirtilen brüt miktar üzerinden sigortalanarak başlatılır. Yabancı adına bankada açılan hesaba yatırılması yasal zorunluluktur.
Brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan SGK primi için bildirim yapılarak her ay işçi ve işveren hisselerinin SGK kurumu hesabına yatırılmalıdır.
Yabancının izinli olması, Yurtdışına gitmesi halinde de bu ödemelerin yapılması zorunludur. Yabancının yıllık veya ücretsiz izin uygulaması yoktur.

Bildirim yükümlülükleri:
İşveren yabancının işten ayrıldığını Çalışma Bakanlığı’na ve SGK Kurumuna gerekli evrakla birlikte bildirim yapmakla yükümlüdür. Aksi halde idari para cezaları ödenir.

ÇALIŞMA İZİN TÜRLERİ

Yabancı Personel Çalışma İzni
 

Yabancılar alacakları çalışma izinleri ile bir işveren yanında bağımlı çalışabilecekleri gibi, bağımsız (kendi nam ve hesabına) olarak da çalışabilirler.

 1. Süreli çalışma izni
  Belirli bir işletme ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en fazla “bir yıl” süreyle verilir.
  Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra; aynı işyeri veya aynı işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma iznin süresi en fazla “iki yıl” daha uzatılabilir.
  Üç yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ancak bu defa dilediği işverenin yanında çalışmak üzere çalışma İzninin süresi en fazla “üç yıl” daha uzatılabilir
 2. Süresiz çalışma izni
  Türkiye’de en az “sekiz yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam “altı yıllık” kanuni çalışması olan yabancılara süresiz çalışma izni
 3. Bağımsız çalışma izni
  Türkiye’de en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları, çalışmalarının ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam üzerinde olumlu etki yapacak olması koşulu ile Bağımsız çalışma izni verilebilir.
 4. İstisnai haller
  1. Türk vatandaşı ile evli olanlar;
  2. Yerleşmiş sayılan yabancılar;
  3. Yerleşmiş sayılan yabancıların çocukları;
  4. Türk vatandaşlığını kaybedenler;
  5. İskan Kanunu kapsamında olanlar;
  6. Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşları ile bunların eş ve çocukları;
  7. Bilimsel, Kültürel ve Sportif amaçlarla kısa süreli gelenler;
  8. Kilit personel niteliğindeki yabancılar vb.
   Yabancılar istisnai haller kapsamında çalışma izni alabilirler.