BLOG

  • 4.10.2018
  • Yılmaz ATEŞ

TÜRK VATANDAŞLIĞI BAŞVURUSU, OTURMA İZNİ VE ÇALIŞMA İZNİ

  Türk Vatandaşlığın istisnai olarak kazanımında asgari şartlar ve yapılan son değişiklikler; 19.09.2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanan...